Рада з питань здійснення закупівель в КПІ ім. Ігоря Сікорського/Уповноважені особи

Рада з питань здійснення закупівель в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Рада) – це дорадчо-консультативний колегіальний орган, створений з метою координації та нормативно-методичного забезпечення діяльності уповноважених осіб з організації та проведення закупівель в Університеті відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Метою створення Ради є забезпечення організації та проведення закупівель в Університеті на принципах злагодженості, колегіальності та неупередженості.

Рада у своїй діяльності керується законодавством України, нормативною базою Університету, зокрема положеннями про уповноважених осіб з організації та проведення закупівель, порядком здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в КПІ ім. Ігоря Сікорського та положенням про Раду з питань здійснення закупівель в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Склад Ради:
Голова Ради – Манзюк С. А., директор департаменту майнових і соціальних питань, уповноважена особа з організації та проведення відкритих торгів, уповноважена особа з організації та проведення переговорних процедур закупівель;
Секретар Ради – Ящук І. Р., начальник відділу закупівель, уповноважена особа з організації та проведення закупівель без використання електронної системи закупівель, уповноважена особа з організації та проведення спрощених закупівель;
Члени Ради:
Корнієнко Я. М. – професор інженерно-хімічного факультету;
Дергачов Є. В. – начальник юридичного управління;
Тимчик Г. С. – декан приладобудівного факультету;
Бех В. В. – заступник начальника відділу закупівель;
Юрчишин О. Я. – директор департаменту інновацій та трансферу технологій;
Васильченко В. О. – головний енергетик;
Булана О. В. – начальник відділу проектно- кошторисних робіт;
Владикін О. Н. – старший викладач кафедри публічного права факультету соціології і права.

Включені в обговорення та роботу Ради члени комісії з контролю за здійснення публічних закупівель та їх виконання:
Якименко Ю. І. – перший проректор;
Котовський В. Й. – помічник ректора, завідувач кафедри загальної фізики та моделювання фізичних процесів фізико-математичного факультету;
Цимбаленко Я. Ю. – доцент кафедри теорії та практики управління, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції;
Огінський С. А. – помічник ректора, уповноважена особа з питань внутрішнього аудиту;
Мазур М. О. – директор департаменту управління справами;
Шейко О. І. – заступник голови профкому працівників.

Включені в обговорення та роботу Ради представники студентства (за їх згодою):
Войтюк І. О. – в.о. голови студентської ради Університету;
Галятін В. С. – в.о. голови студентської ради студмістечка;
Степанюк І.В. – голова профкому студентів.

Уповноважена особа (Відкриті торги та переговорна процедура)
Уповноваженою особою з організації та проведення відкритих торгів та переговорних процедур призначено директора департаменту майнових та соціальних питань Сергія МАНЗЮКА.

Уповноважена особа (Спрощені закупівлі та закупівлі без використання електронної системи)
Уповноваженою особою з організації та проведення спрощених закупівель та закупівель без використання електронної системи призначено начальника відділу закупівель департаменту майнових та соціальних питань Ірину ЯЩУК.

Уповноважена особа (COVID-19)
Уповноваженою особою на проведення закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України призначено начальника відділу закупівель департаменту майнових та соціальних питань Ірину ЯЩУК.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.