Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань)

72. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує 200 тис. гривень.

73. Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам.

У запиті зазначається:

 • найменування та місцезнаходження замовника;
 • вид, кількість та місце поставки товарів або надання послуг;
 • строк поставки товарів або надання послуг;
 • місце і строк подання цінових пропозицій;
 • місце і дата розкриття цінових пропозицій;
 • істотні умови договору;
 • строк дії цінової пропозиції.

Кожного учасника, до якого звернено запит, повідомляють про те, включаються чи не включаються у вартість товарів або послуг витрати на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов''язкових платежів).

74. Строк подання цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж десять робочих днів з дати запрошення учасника.

75. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

76. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку.

77. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час.

З метою забезпечення відкритості та прозорості процедур закупівель під час розкриття цінових пропозицій можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

До розкриття цінових пропозицій повинні бути запрошені всі учасники, що подали свої пропозиції.

Замовник інформує протягом шести календарних днів з дати розкриття пропозицій про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) усіх учасників, що подали свої цінові пропозиції.

Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого подається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту.

78. Замовник укладає не раніше ніж через три робочих дні з дня відправлення всім учасникам письмового повідомлення про результати проведення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця договір про закупівлю з тим учасником — переможцем процедури закупівлі, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.

79. Замовник відхиляє пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у пункті 28 цього Положення.

80. Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) відміняється у разі, коли:

 • подано менше трьох пропозицій;
 • відхилено всі пропозиції через їх невідповідність вимогам замовника, зазначеним у запиті.

81. Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) може бути визнана такою, що не відбулася, у разі, коли найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі.

Процедура закупівлі в одного учасника

82. Закупівля в одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

83. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження уповноваженим органом у встановленому ним порядку у разі:

 • закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов''язаної із захистом авторських прав;
 • відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним учасником, за відсутності при цьому альтернативи;
 • потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасником, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи послугами;
 • необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з учасником таких робіт, якщо роботи технічно чи економічно пов''язані з головним договором. При цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору;
 • укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного конкурсу;
 • нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв''язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов''язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.